Page:Sibu Congkan Xubian175-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-077.djvu/40

此页尚未校对


  十五里有奇門五池廣六丈引刁河水注之明㓋武二年建嘉靖三十二年三十五年復營葺外城

  萬厯中増濬外城河崇禎七年十年重建 本朝順治三年増治内城康𤋮三十年修乾隆十年

  淅川縣城周四里有奇門四池廣一丈明成化中及正德十二年屢加增築萬厯五

  年濬濠加深 本朝順治三年修乾隆十年重修新野縣城周四里門四池廣二丈五

  尺明天順五年正德六年增高嘉靖四年濬濠 本朝康𤋮二十五年修乾隆八年二十八年重

  内鄉縣城周八里門四池廣一丈二尺明正徳六年甃甎萬厯二十七年增築 本

  順治二年修乾隆十二年重修𥙿州城周九里門四池廣二丈洪武三年建正徳六

  年修 本朝順治十二年修康熙二十六年雍正十二年重修舞陽縣城周八里門四池

  廣二丈外築䕶城隄廣一丈明成化十九年建正德隆慶中重建 本朝康𤋮二十八年修雍正三

  乾隆六年十八年重修葉縣城周六里門三池廣十丈引昆水注其中明正德六年