Page:Sibu Congkan Xubian176-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-078.djvu/103

此页尚未校对


  地理尚氣力好商賈寰宇

 ︹城池︺汝寕府城周九里門四池廣十丈開南隄石門引汝水為濠明洪武八年築 本朝

  康熙元年雍正七年重修 汝陽縣附郭正陽縣城周四里有奇門四池廣三丈外

  有隄隄外復為小濠明正德二年築七年甃甎 本朝順治康熙年間屢修上蔡縣城

  周九里門四池廣一丈明正德六年嘉靖六年甃甎 本朝順治三年康熙二十五年乾隆二

  十九年重修新蔡縣城周二里有奇門四池廣一丈二尺明洪武五年正德十一年

  甃甎 本朝順治十三年康熙二十七年重修西平縣城周五里門四池廣二丈明

  正德十四年築 本朝雍正二年修乾隆二十九年重修遂平縣城周九里門四池廣一

  丈五尺明正統十二年正德八年甃甎 本朝順治康熙年間屢修乾隆二十九年重修確

  山縣城周六里有奇門三池廣二丈五尺明成化間築正德中甃甎 本朝順治十六年