Page:Sibu Congkan Xubian176-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-078.djvu/50

此页尚未校对


   總管有惠政性亷介勤苦自奉甚薄妻尢儉約惟以脱粟對飯而巳部使者上其事特詔襃美賜以

   宫錦改台州路總管卒博都里翀其先隆安人祖德從憲宗南征因家鄧之順陽翀勤

   學隱居不仕學行為州里所敬大德十一年用薦授襄陽縣教諭累遷集賢直學士兼國子祭酒作

   屋以居學者有六年未及釋褐者皆使就試而官之帝師至京有㫖朝臣皆郊迎大臣俯伏進觴帝

   師不為動惟翀舉鵤立進曰帝師釋迦之徒天下僧人師也余孔子之徒天下儒人師也請各不為

   禮帝師笑而起舉觴卒飲衆為之慄然除江浙行省參知政事卒翀狀貌魁梧不妄言笑其為學一

   本於性命道德而記問宏博文章簡奥與雅深合古法學者仰為儀表所著有文集六十卷子逺以

   廕除授秘書郎轉襄陽縣尹需次居南陽賊起遠以忠義自奮傾財募丁壯得千餘人與賊戰俄而

   賊大至遠被害成遵穰人㓜敏悟讀書日記數千言至順辛未至京師虞集見之曰公輔器也

   元統中進士第授翰林國史院編修官至正二年拜監察御史是𡻕言事並舉劾凡七十餘事皆指