Page:Sibu Congkan Xubian176-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-078.djvu/59

此页尚未校对


   名嬺梁竦女嫁南陽樊調肅宗時諸竇陷竦以惡逆考死獄中家屬徙九眞永元九年嫕上書自訟

   帝覽章感悟令驗問之嫕辭證明審遂得引見具陳其狀加號梁夫人徵還竦妻子︹晉︺朱序

   母韓氏序鎭襄陽苻堅遣其將苻丕等率衆圍序韓登城行視謂西北角當先受𡚁遂領百

   餘婢并城中女子於其角斜築二十餘文賊攻西北角果潰衆逐固守新築城賊引退襄陽人謂此

   城為夫人城︹唐︺陸家姑張巡姊嫁陸氏號王巨自彭城東走臨淮巡姊遮王勸勿行不

   納賜百縑不受為巡𥙷縫行閒軍中號陸家姑先巡𬒳︹元︺喜同妻邢氏喜同守南

   陽見賊勢盛與家人訣曰吾與汝等不熊相顧矣已而城陷氏聞同力戰死帥家入數人岀走遇賊

   奪刀砍之且罵且前亦見殺一家死者二十餘人博都里遠妻雷氏遠戰死雷

   為賊所執欲妻之乃詆賊曰我參政冢婦縣令謪妻肯從汝狗⿱彐⿰垁凡 -- 彘以生乎賊醜其言將辱之雷大罵

   不從遂見殺舉家皆被殺 博都里遠舊作孛术魯遠今改李青妻張氏名春兒葉