Page:Sibu Congkan Xubian176-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-078.djvu/74

此页尚未校对


  羅張之但得一雙舄則四年中所賜尚書官屬履也後天下王棺於堂前吏人推排終不摇動喬曰

  天帝獨召我也乃沐浴服師寢其中葢便立覆宿昔葬於城東土自成墳其夕縣中牛皆流汗喘乏

  而人無知者︹晉︺麻衣子姓李名和生而紺髮美姿稍長入終南山忽遇一道者授以道

  術戒之曰南陽之閒湍水之陽有山靈堂巖洞其旁神開汝鄉汝則往之可以翕神功於蒼茫麻衣

  往求之居洞中十有九年義熙閒大旱忽有少年十三人謂麻衣曰吾屬龍也上帝以師道業成敇

  令輔師令化耳翼日雨果大至宋大明初年百有一嵗儼坐而逝︹梁︺法聰新野人八嵗出

  家至襄陽𠌂葢山白馬泉築石以棲境内虎災聰入定須㬰十七大虎至聰令弟子以布繩繫項而

  去自是無害又見白龜自聰手取食曰此雄龍也所居夜放光明不假燈燭年九十二端坐而化

  ︹唐︺慧忠諸暨冉氏子得去曹溪居南陽白崖山黨子谷四十餘年道行升聞肅宗以師禮迎

  居千福寺大厯十年冬示寂 本朝雍正十二年加封眞寶大澄禪師天然𥘉習儒業將舉