Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/5

此页尚未校对


   世平侯徙新蔡遂以此為上蔡邑後屬楚左傳昭公十一年楚靈王滅蔡使公子棄疾為蔡公是也

   漢屬汝南郡安帝永初元年封鄧騭為上蔡侯水經注汝水東南過上蔡縣西九江有下蔡故加上

   也劉宋徙上蔡縣治懸⿰夸𤓰 -- 瓠城而此城廢元和志上蔡縣南至蔡州七十里本漢舊縣後魏神龜三年

   於此置臨汝縣高齊廢隋開皇十二年移於今理為上蔡縣寰宇記上蔡故城在今縣西南十里

   按隋志大業初改上蔡為汝陽因復改武津為上蔡元和志作開皇十二年新蔡故城

   今新蔡縣治左傳昭公十三年楚平王歸蔡隱太子之子廬於蔡是為平侯漢志汝南郡新蔡蔡平

   侯自蔡徙此故名後漢建武二十八年封吳漢子國為新蔡侯晉惠帝時封弟清河王子籥為新蔡

   王元和志縣西北至蔡州一百五十里葛陵故城在新蔡縣西北五十里以近葛陂而

   名後漢建武十五年徙封銚期子丹為葛陵侯水經注鮦陽縣有葛陵城城之東北有楚武王冢民

   謂之楚王瑟城鮦陽故城在新蔡縣東北七十里漢置縣屬汝南郡應劭曰鮦水之陽後