Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/116

此页尚未校对


 秀陜州人萬厯進士厯户部郎中遷開原兵備僉事時開原已失儒秀募壯士攜家辭墓而行經

 略袁應泰以兵馬甲仗不足恃為憂儒秀曰恃人有必死之心耳遼陽被圍分守東城矢集如雨不

 少卻㑹兵潰北嚮拜自經事聞賜卹本朝乾隆四十一年  賜諡節愍張我德

 崇禎六年賊入陜州我徳驅一家二十七人登樓自焚 本朝乾隆四十一年  予祀忠義

 許煇靈寶人為縣陰陽官崇禎六年為賊所掠大罵見殺 本朝乾隆四十一年

 予祀忠義祠梁可棟陜州人仕平定知州家居值陜州陷罵賊死 本朝乾隆四十一年

   賜諡烈愍趙良棟陜州人仕蓬萊教諭罷歸寓澠池寇䧟澠城父子挺身罵賊死

 其媳及孫亦赴井死 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠張我正陜州人素豪俠

 集衆保鄉里一方賴之崇禎十四年勒衆禦賊賊大至衆悉奔奮臂獨戰賊愛其勇欲生致之詬罵

 自刎死 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠蕭 大成陜州人嘗官淮安同知陜州䧟