Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/17

此页尚未校对


   關見士大夫病亡道次乃以馬易棺脫衣殮之又逢知故困乏不忍委去因殺所駕十以救其乏曰

   視殁不救非志士也遂俱餓死荀悅淑之孫年十二能説春秋篇牘多能記誦性沈静尤好著

   述獻帝時累遷秘書監侍中時政移曹氏悅志在獻替而謀無所用乃作申鑒五篇奏之帝以班固

   漢書文繁難省復令悅依左氏傳體撰漢紀三十篇辭約事詳論辨多美荀彧淑之孫少時南

   陽何容異之曰王佐才也舉孝廉再遷元父令董卓之亂棄官歸將宗族至冀州袁紹洔以上賓之

   禮彧聞曹澡有雄畧乃去從操操大悦曰吾子房也以為司馬建安九年操欲奉迎車駕彧勸之及

   帝都許昌以彧為侍中守尚書令常居中特重操每征伐在外軍國事皆與彧籌焉彧進操計謀之

   士從于攸鍾繇郭嘉等皆稱其舉説操先取呂布後圖袁紹操保官渡糧盡欲還師彧曰此用奇之

   時不可失也遂以奇兵破紹封萬嵗亭候董昭等欲進操國公加九錫彧謂不宜操心不能平南征

   孫權表彧持節參丞相軍事彧病留夀春操餽食發之乃空器也于是飲藥而卒︹三國︺︹魏︺