Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/61

此页尚未校对


 ︹風俗︺刑訟簡省民安生業甘棠驛記士知嚮於詩書民知

  樂於禮義有召南之遺風范祖禹表

 ︹城池︺陜州城周九里有奇門四池廣二丈明洪武初増築 本朝康𤋮十八年修雍正七年

  乾隆二十七年重修靈寶縣城周三里門五池廣一丈五尺嘉靖八年建 本朝康𤋮

  二十三年修雍正五年重修闅鄉縣城周四里門三池廣一丈明萬厯十八年築石隄

  䕶城 本朝順治七年修十一乾隆十二年十七年重修盧氏縣城周七里有奇門

  四池廣八尺明洪武初増築 本朝康𤋮十三年修五十年重修

 ︹學校︺陜州學在州治東元舊址明洪武三年建 本順治五年乾隆五年重修入學額

  數十五名靈寶縣學在縣治南明洪武三年建 本朝康𤋮四十八年修雍正七年重修

  入學額數十五名闅鄉縣學在縣治東南明洪武三年後圯於水十七年重建 本