Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/87

此页尚未校对


  顯慶三年置唐志陜州硤石有繡嶺宫寰宇記在硤石縣東三里祧源宫在靈寶縣城内

  唐志陜州靈寶有桃源宫武德元年軒遊宫在闅鄉縣城内唐書地理志虢州𨶑鄉有

  軒逰宫故隋别院咸亨五年更名上陽宫在闅鄉縣東隋書地理志河南郡桃林有上陽

  宫 按上陽蓋沿虢都舊名今縣南二十里有上陽郷思子宫在闅郷縣舊城東北漢書

  戾大子傳上作思子宫為歸來望思之臺於湖注臺在今湖城縣之西闅鄉之東基址猶存水經注

  槃澗水北逕思子宫歸來望思臺東元和志思子宮在闅鄉縣東北二十五里太原倉

  城西南隋置常平倉唐改今名隋志河南郡陜有常平倉自太原浮於渭以實關中元和志太原倉

  在縣西南四里隋開皇二十二年置以其地臨焦水西俯大河地勢高平故謂之太原周迴六里

  集津倉在州東北底柱山東又山西有鹽倉並開元二十二年田千秋園

  寳縣南三十里今號田村宋范鎮詩自古桃林漢相園至今精舎號田村謂此西樓在靈寶縣