Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/141

此页尚未校对


 被執罵賊遇害 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠陳維明魯山人崇禎末流寇

 起率子襄九修寨鑿濠保䕶鄉里 本朝乾隆八年祀鄉賢

 ︹本朝︺李模郟縣人順治己亥進士明末父世凊為流寇所害模號哭檢父屍躬負至城藳葬後

 任武强知縣革除加賦之弊累官廣西提學道仝軌郟縣人康熙乙酉人精洛聞之學言行

 可師從學甚衆所著有夔園真志堂等集任楓汝州人康熙丁未進士少遭寇亂奉親避難寶

 豐城破賊逼令降楓罵不屈賊刃其耳鼻罵益厲身被數創死而復甦後官靈石知縣有惠政

 運會郟縣人任星子知縣嚴禁溺女之俗修白鹿洞書院增廩餼多所成就傅麟瑞

 魯山人諸生七世同居乾隆五十二年 旌 高宗純皇帝御書  賜額曰敦睦傳家

 趙鋭魯山人嘉慶二年教匪至境鋭率郷勇堵禦被害同時禦賊遇害者陳德功劉文章郭忠

 俱魯山人