Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/36

此页尚未校对


  弋陽郡劉宋蕭齊因之後廢 按地形志長陵郡安寕縣有期思城寰宇記在固始縣西北七十里

  自梁以來廢隋志復有期思在今商城縣界非故縣也蓼縣故城在固始縣東北古蓼

  國皋陶之後左傳文公五年是人滅六臧文仲聞六與蓼滅曰𦤎陶庭堅不祀忽諸註蓼國今安豐

  蓼縣是也漢高帝六年封功臣孔藂為蓼侯邑後置縣屬六安國劉宋時省梁復置東魏改固始故

  縣遂廢元和志縣西南至州一百五十五里縣志今有蓼城岡在縣東北七十里廣陵故

  城今息縣治本漢新息縣地後魏太和十七年城蠻田益宗來降十九年置東豫州於新息廣

  陵城以益宗為刺史梁大通元年譙州刺史湛僧智克廣陵詔以僧智領東豫州仍鎮廣陵尋改為

  西豫州太清元年又改北廣陵為淮州東魏武定七年復取之仍曰東豫州陳大建五年北伐將軍

  樊毅攻廣陵楚子城拔之後周大象元年南伐梁士彦復攻廣陵拔之遂移新息縣於此改置息州

  廣陵郡及宋安縣俱廢入焉通鑑注魏廣陵城與齊義陽隔淮對壘有太倉在淮北岸與廣陵相近