Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/48

此页尚未校对


  南門外始建未詳明天順開修觀音寺在固始縣治西南洪武三年華嚴寺

  在固始縣南華嚴里始建未詳元馬祖常有詩圓覺寺在固始縣南馬塘里元大順中建

  釋迦寺在息縣東三十里明灣里宋皇祐二年建今稱興福寺大慈寺在息縣東

  明永樂中建興國寺在息縣東南二里始建未詳明洪武初修開化寺在息縣東

  北褒信鎮中有浮圖 本朝順治九年崇福寺在商城縣西北始建未詳舊名龍泉寺明

  成化中改今名玉清觀在州治東南明正統中建白雲觀在光山縣南石盤山唐時

  玉虛觀在息縣北關外明天順中建 本朝順治十三年

 ︹名宦︺︹漢︺賈彪定陵人桓帝時𥙷新息長小民因貧多不養子彪嚴為其制與殺人同罪城南

  有盗劫害人北有婦人殺子彪出案發掾史欲引南彪怒曰賊寇害人此則常理母子相殘逆天違

  道遂驅車北行案驗其罪城南賊聞之亦面縛自首數年閒人養子者千載僉曰賈父所長生男名