Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/65

此页尚未校对


  歴進上授汶縣知縣調歙縣俱有聲擢御史疏劾中官魏忠賢矯旨建訊笞惊險卒崇禎初贈大

  僕寺李若星息縣人萬歴進士授武强知縣調正定以廉幹稱擢御史論事皆洞切時

  弊累陞右僉都御史廵撫甘肅怍魏忠賢被逮杖戍廉州崇禎初擢工部右侍即總河道歳節省十

  七萬金後以兵部左侍郎總督川貴五省卒周汝璣商城人萬厯進亡以池州推官擢郡

  史忤權璫出為淮陽僉事疏通鹽利轉淮海副使築隄捕盗遷武昌道𠞰流寇有方畧陞湖廣左布

  政使奏免逋賦百五十餘萬民徳之洪引衡商城人萬厯進士厯官陽和道副使歸郷里崇

  禎中獻賊破城引衛守北門率衆力戰遇害 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠唐時

  明固始人性孝友博通經籍萬厯木卿舉第一累官鳯翔知府崇禎中闖城破西安時明登陴誓

  守賊入城誘降不從執赴西安自謚於道本朝乾隆四十一年  予入忠義祠 朱 耀

  固始人與父充義及兩兄炳思城並以勇聞崇禎八年流寇圍城耀父子四人刀戰却之明年賊復