Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/67

此页尚未校对


 遂遇害 本朝乾隆四十一年  賜諡忠𢚓余 容善商城人崇禎中領鄉舉獻賊陷

 城大罵死之時同殉難者盧詔德黄焯陳廷對陳廷璋鄭光啟劉澤長楊士琦皆邑諸生 本朝乾

 隆四十一年 予入忠義祠 孫 自一光山人少孤貧事母以孝聞登崇禎進士授黄

 岡知縣政尚恬静值流寇薄城城陷死之 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍藍臺

 人由選貢厯官鞏昌同知駐甘州流賊襲城被𮜿不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

 王者琯光州人崇禎中舉於鄉父敏死於乙亥流寇之難丰巳城復陷琯率衆𡚒擊兵盡矢

 竭猶以空拳摶賊𬒳執大罵死 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠

 ︹本朝︺祝昌固始人順治進士由黄州府推官擢辰沅道呉逆至諭兵民固守星沙力竭自縊

 唐紹光固始人時明子髫年即知温凊禮時明死難冒白刃夜行晝伏奉母扶柩歸廬墓三

 年末嘗見齒雍正七年 旌胡煦光山人康𤋮壬辰進士由檢討洊擢禮部侍郎入直 上