Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/143

此页尚未校对


  凌霄峰在鄠縣東南相近有羅漢大頂二峰太微峰在盩厔縣東南四十里東

  觀閣東一里形𫝑嵯峨直接太虚俗傳老子於此昇天其下有煉丹峰釣魚峰在渭南縣

  東南十七里峰東濵赤水相傳王嘉嘗釣於此箭穿崖在耀州西北桃兒堡東相傳後周明

  帝與諸將校射中崖孔因以為名其西為張果老崖神水峽在同官縣北三十里縣志神水

  峽兩山峻削道從石峽中行險阻同於石門東北通榆林西北通甘肅寕夏宋史建炎三年金兵循

  渭東還王庶令劉延亮屯神水峽扼其歸路即此少陵原在長安縣南接咸寕縣界周書

  保定二年講武於少陵原通典萬年有少陵原漢許后陵也寰宇記少陵原即漢鴻固原長安志原

  在萬年縣南四十里南接終南北至滻水屈曲六十里入長安縣界雍錄宣帝許后葬杜陵南原顔

  師古曰即今謂小陵者也去杜陵十八里他書皆作少陵杜甫家焉故自稱杜陵老亦曰少陵也通

  志少陵原乃樊川之北原自司馬村起至何將軍山林而盡又有鳳棲原在少陵原北以漢宣帝時