Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/18

此页尚未校对


  梁為東梁州三年改為金州又改東雍為華州北雍為宜州華州為同州北華為鄜州東秦為隴州

  東夏為延州南岐為鳳州廢帝二年改東益州為興州又改東梁州為直州増置綏丹

  洋三州後周明帝二年改雍州刺史為雍州牧保

  定三年増置銀州隋開皇二年建新都三年廢郡

  存州大業初改雍州為京兆尹又改諸州為馮翊

  本同新平本豳扶風本岐上郡本鄜州隋初改為鄜城郡雕陰

  本綏州隋初改上州延安本延朔方本夏漢川本梁西城

  河池本鳳順政本興上洛本洛州後周改商州等郡唐仍

  隋都復改諸郡為州貞觀二年分置關内及山南

  道關内道治京兆府領鳳翔府華同商邠隴鄜坊丹延鹽夏綏銀宥麟勝等州唐末李茂貞又増