Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/102

此页尚未校对


  西流轉東至府西入城分為三渠其水清甘民皆取給 本朝康熙六年復濬清渠在長安縣

  西長安志在縣西五十里自鄠縣界來經縣界十里入渭又漆渠在縣西二十里舊自縣之坑河分

  水經縣界二十里入漕河括地志曰胡亥運南山之漆而開此渠永安渠在長安縣西長

  安志永安渠隋開皇三年開在縣南引交水西北入城經西市入苑坑水自南入焉有福堰下分為

  二水流一里一水合交水一水西北流為永安瀆玉海永安渠自城南導交水從大安坊西街入城

  北流入苑注於渭永通渠在長安縣西北長安志隋開皇四年開起縣西北渭水興城堰

  初名富渠仁夀四年改名永通龍首渠在長安縣東北由咸寕縣流入長安志龍首渠一名

  滻水渠隋開皇三年自東南龍首堰下分支滻水北流至長樂坡西北分為二渠東北流入苑西渠

  屈而西南流經通化門南西流入城經永嘉坊又西南流經興慶宫又西流經勝業坊崇仁坊景龍

  觀又西入皇城逕少府監南屈而北流又逕都水監太僕寺内坊之西又北流出城宋史陳堯咨傳