Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/12

此页尚未校对


   渠晉太康中始平郡治也其城遞帶防陸舊渠尚存即漢書所謂槐里環隄者也括地志槐里故城

   在始平縣東南十里寰宇記犬邱城一名槐里城在今興平縣東南十里魏黄初元年於故城置扶

   風郡至晉泰始中郡徙理郿改此城為始平國領槐里縣後魏太平真君七年自此城徙縣於今縣

   理西二十五里槐里故城此城遂廢長安志故城周十二里 按周勃傳云勃攻槐里好畤最又圍

   章邯廢邱樊噲傳云噲擊章邯下槐里柳中咸陽摧廢邱是漢初有廢邱又有槐里其後置縣乃統

   謂之槐里耳隋志無槐里縣周書閔帝時槐里獻赤雀四蓋隋初廢也茂陵故城

   平縣東北漢書武帝紀建元二年初置茂陵邑三輔黃圖茂陵本槐里之茂鄉寰宇記茂陵故城在

   今興平縣東北十九里至宣帝始為縣晉併入始平縣後魏曾於此置始平郡領始平縣太平真君

   七年廢郡永安元年又移始平於今縣東北十五里始平故城此城遂廢長安志茂陵城周三里

   始平故城今興平縣治隋大業中徙置舊唐書地理志京兆府興平隋始平縣景龍四年