Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/19

此页尚未校对


   門又青泥城在縣南七里 按嶢柳城亦謂之青泥城即今縣是也未詳復有此城池陽故

   城在涇陽縣西北漢書地理志左馮翊池陽惠帝四年置應劭曰在池水之陽魏書地形志咸陽

   郡池陽郡治二漢屬左馮翊晉屬扶風後省水經注鄭渠東逕嶻嶭山南池陽縣故城北元和志漢

   池陽縣故城在今涇陽縣西北二里後魏廢長安志後周建德中省池陽縣十道志云舊池陽城俗

   名迎冬城城中有尹吉甫碑後為驛今廢涇陽故城在今涇陽縣東南漢縣在今甘肅平

   涼府境苻秦時移置於此長安志苻堅於今縣東南二十八里置涇陽縣隋開皇三年徙於廢咸陽

   郡即今縣也縣志縣東南三十里有故縣邨即故涇陽縣治也俗訛為沈陽城或以為故雲陽城故

   池陽城者皆誤咸陽故城今涇陽縣治十六國春秋苻堅甘露二年置咸陽郡魏書地形

   志咸陽郡領縣五石安池陽靈武寕夷涇陽元和志涇陽縣南至京兆府七十里後魏於今縣置咸

   陽郡隋文帝罷郡移涇陽縣於此又長安志有胡縣城在縣西南角舊志在縣西南二里建置無考