Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/3

此页尚未校对


   連勃勃克長安遣子璝鎮之號曰南臺後魏始光三年奚斤克長安延和二年發秦雍兵築小城於

   長安城内永熙三年遷都長安是爲西魏隋時徙廢括地志長安故城在今縣西北二十里元和志

   在縣西北十三里寰宇記按郡國縣道記云長安縣故城今謂之苑城漢京兆府在故城内上冠里

   其縣理今失其所在長安蓋古鄉聚名隔渭水對秦咸陽宮漢於其地築未央宮謂大城曰長安城

   五年置縣以長安爲名厯後漢魏晉苻姚後魏及周不改隋開皇三年遷都移於長壽坊西南隅長

   安志唐禁苑西北與長安故城接東西十三里南北十三里亦隷苑中長安圖說長安城後趙石虎

   亦嘗修之在今奉元路西北十二里隋遷都龍首山此城遂廢至今民猶呼曰楊家城又三輔黄圖

   水經注等書言長安城有十二門皆通達九衢以相經緯東面三門其一曰宣平門亦曰東都門其

   一曰清明門其一曰霸城門亦曰青門南面三門其一曰覆盎門又曰端門北對長樂宮其一曰鼎

   路門北對武庫其一曰平門北對未央宮亦曰便門西面三門其一曰章門亦曰光畢門其一曰直