Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/34

此页尚未校对


   縣東南九里寰宇記城在長安縣安宣門南七里長安志在長安縣南十五里其城周三里一百七

   十三步史記曰秦武公十一年初縣杜即此地也漢宣帝時修杜之東原為陵曰杜陵縣更名此為

   下杜城廟記曰下杜城即杜伯所築城東有杜原城在原下故曰下杜 按下杜在杜鄠二縣之間

   漢書文本甚明應劭以為杜陵之聚落者最合長安志謂下杜本杜縣至宣帝移於杜陵其說特本

   寰宇記恐未可據夾城在咸寕縣東長安志開元二十年築夾城入芙蓉園自大明宮夾東

   羅城複道經通化門觀以達興慶宮次經春明延喜門至曲江芙蓉園而外人不之知也又元和十

   二年中尉第五守進築夾城自雲韶院過芳林門至修德里達興福寺開門曰元化造樓曰晨暉長

   安圖說宣宗於夾城南頭開門自芙蓉園北入青龍寺俗號新開門安西王城在咸寕縣

   東北長安圖奉元城東北有安西故宮縣志元世祖封其子莽噶拉為安西王築宮城於此今遺址

   尚存俗名之為阿兒垜莽噶拉舊作忙阿刺今改小槐里城在興平縣西接武功縣界