Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/35

此页尚未校对


   三國魏楊阜為武都太守先主取漢中以逼下辯魏武以武都孤遠欲移之阜威信素著徙郡小槐

   里百姓襁負而隨之水經注渭水逕槐里縣之故城南李奇謂之小槐里即槐里之西城也長安志

   東巳有槐里故以此城為小槐里城文學城在興平縣東南相近有武學城元和志武學故

   城在縣東南十里寰宇記後周大象二年移始平於今興平縣東十五里文學城長安志文學城在

   縣東十道志云今謂之故縣城武學城與文學城相接並秦章邯築樊噲城在興平縣長安

   志在縣南十里西京記曰漢王襲雍章邯敗走廢邱城命將軍樊噲圍之於城西築臺以望之今縣

   南有武延臺疑即是焉馬嵬城在興平縣西二十五里舊唐書明皇紀天寶十五載帝幸

   蜀次馬嵬城命高力士賜貴妃自盡元和志馬嵬故城在縣西北二十三里馬嵬人名於此築城以

   避難未詳何代人也寰宇記馬嵬驛有端正樹存焉長安志姚萇時扶風王駢以數于人保馬嵬故

   城又馬嵬驛在縣西二十里驪戎城在臨潼縣東左傳莊公二十八年晉伐驪戎驪戎男