Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/4

此页尚未校对


   門其一曰雍門北面三門其一曰横門如淳曰音光其一曰𢊍城門又曰朝門其一曰洛城門亦曰

   大興故城即今府城隋書高祖紀開皇二年曰長安城從漢彫殘日久龍首山川

   原秀麗卉物滋阜宜建都邑詔左僕射高熲等創造新都名曰大興城地理志城東西十八里一百

   一十五步南北十五里一百七十五步元和志初隋氏營都宇文愷以朱雀街南北有六條高坡為

   乾卦之象故以九二置宮殿以當帝王之居九三立百司以應君子之數九五貴位不欲常人居之

   故置元都觀興善寺以鎮之舊唐書地理志隋自漢長安故城東南移二十里置新都今京師是也

   皇城在西北隅謂之西内又有大明興慶二宮謂之三内唐書地理志皇城長千九百一十五步廣

   千二百步宮城在北長千四百四十步廣九百六十步周四十八百六十步其崇三丈有半京城前

   直子午谷後枕龍首山左臨灞岸右抵灃水其長六千六百六十五步廣五千五百七十五步周二

   萬四千一百二十步其崇丈有八尺長安志唐京城亦曰外郭城即隋大興城周六十七里南面三