Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/53

此页尚未校对


  隋仙林宫華清宫在臨潼縣南元和志華清宫在驪山開元十一年初置温泉宫天寶六

  載改為華清宫又造長生殿名為集靈臺以祀神也長安志十道志云周天和四年宇文䕶造皇堂

  石井隋開皇三年又修屋宇列樹松柏于餘株貞觀十八年詔姜行本閻立德營建宫殿名湯泉宫

  咸亨二年名温泉宫天寶六載改華清宫驪山上下益治湯井為池臺殿環列山谷明皇𡻕幸焉即

  於湯所置百司及公卿邸第華清宫北向正門曰津陽門東面曰開陽門西面曰望京門南曰昭陽

  門津陽門之東曰瑶光樓其南曰飛霜殿九龍殿玉女殿七聖殿宜春亭重明閣四聖殿長生殿集

  靈臺朝元閣老君殿鐘樓明珠殿筝殿觀風樓鬬雞殿按歌臺舞馬臺毬塲羯皷塲祿山亂後罕復

  遊幸唐末遂皆圯廢晉天福中改為靈泉觀賜道士居之龍躍宫在高陵縣寰宇記在縣西

  十四里唐高祖龍潛舊居也武德六年置宫德宗改為修真觀長安志修真觀有神堯御容及御井

  靈栢梁開平中廢縣志唐龍躍宫亦謂之故墅萯陽宫在鄠縣西漢書宣帝紀甘露二年