Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/158

此页尚未校对


  民仰渭南人萬厯中舉於鄉厯知東安新城二縣治聲甚著擢御史號敢言出為天津副使調

  大同遷永平右叅政移督寕前兵備以善理劇頻移要地擢右僉都御史廵撫遼東松山之敗民仰

  死之贈右副都御史 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節陶爾德咸寕人萬厯中進士

  厯任四川川北道叅議崇禎十六年由川歸陜途遇流賊攻長安遂分守東城城陷爾徳罵賊不屈

  死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍祝 萬齡咸寕人父世喬有至行以父逺游不

  歸年十五即獨身訪求厯數千里屢頻死卒得之後由選貢生為南康通判以清慎著萬齡從鄉人

  馮從吾逰舉進士知保定府天唘六年魏忠賢毁天下書院萬齡嘆息其黨李魯生劾之落職歸崇

  禎初起知黄州集諸生講學時號關西夫子遷河南按察使副使與山西監司夾擊水峪囘賊焚其

  巢㝷罷歸及流賊陷長安萬齡趨至關中書院𡘜拜先聖投繯死同時有懷慶通判竇光儀儀封知

  縣徐方敬芮城知縣徐芳聲舉人宗室朱誼䍒皆里居城破並投水死 本朝乾隆四十一年