Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/159

此页尚未校对


   賜諡節愍張耀三原人萬厯中舉於鄉知聞喜縣崇禎中厯官貴州布政使所至以和厚

  得民張獻忠死其餘黨率眾攻陷貴州執耀欲降之耀怒詈不屈賊殺之并殺其家屬十三人 本

  乾隆四十一年  賜諡烈愍南居益從吉曾孫萬厯中進士授刑部主事厯任副都

  御史巡撫福建海外紅毛夷據澎湖爲亂居益討平之遷工部侍郎總督河道魏忠賢銜其敘功不

  及已格其賞㝷削籍歸李自成陷渭南擁之去加炮烙終不屈絶食死 本朝乾隆四十一年

  賜諡烈愍袁養和盩厔人萬厯中舉於鄉知屏山縣厯雲南副使後歸里流賊徴之不

  屈絶粒死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍焦 源溥三原人萬厯中進士以知縣入

  爲御史熹宗初移宫議起刑部尚書黄克纘請寛盜寶諸奄源溥抗疏折之語皆切至崇禎初分巡

  河東遷寕武數有平宼功厯僉都御史巡撫大同𡻕饑餉缺屢請於朝不應遂自劾求去㝷罷歸李

  自成陷關中被執脅降源溥瞑目大罵賊拔其舌支解死從兄源清萬厯中進士崇禎時累官宣府