Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/160

此页尚未校对


  巡撫與源溥同被執均抗節不食死 本朝乾隆四十一年  賜源溥諡忠節源清諡節愍

  宋師襄耀州人萬厯中進士天啟初官御史請罷内操又請減上供汰冗官覈營造省賞賚

  羣閹不便格不行㝷命客氏及魏忠賢等十二人世襲錦衣師襄抗疏力諫巡按河南懲貪舉亷政

  績甚著忠賢恨之貶秩歸崇禎中官太常卿致仕闖賊陷州不屈死 本朝乾隆四十一年

  賜諡忠節王徴涇陽人以孝義聞天啟中進士厯廣平揚州推官皆有聲崇禎中爲遼海道監

  軍僉事節制東江坐事謫戍㝷釋歸聞流賊陷京師勸哭絶食七日卒 本朝乾隆四十一年

  賜諡忠節李喬崑高陵人天啟中進士知洪洞縣後歸里流賊入關欲汚以偽職拒不

  受望闕再拜死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍武 大烈臨潼人天啟中舉於鄉崇

  禎中知永寕縣李自成陷永寕執大烈以同鄉欲活之大烈不屈被燔灼以死 本朝乾隆四十一

  年  予祀忠義祠田時震富平人天啟中進士崇禎初擢御史屢忤吏部尚書王永