Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/161

此页尚未校对


 光岀為江西參議厯山西參政罷歸流賊陷富平欲授以偽職不屈死 本朝乾隆四十一年

  賜諡節愍朱崇德富平人子國棟天啟中進士為給事中多所彈劾累官兵部右侍郎

 崇徳居鄉有厚徳嘗岀積粟賑飢民流賊陷富平驅崇徳往長安中道稱病僵卧不起賊見其老以

 為果病聽之歸崇徳曰始吾所以隱忍者為九族計耳今得死所矣乃北面再拜自縊而死 本朝

 乾隆四十一年 賜諡節愍 宋 緒湯耀州人崇禎中諸生流賊陷城被獲大罵死

 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠杜必殿咸陽人諸生事繼母孝讀書授徒以名節

 相砥礪崇禎間流賊陷咸陽併執其父必殿設計脱之父得免賊竒之逼令降必殿不屈死之

 ︹本朝︺梁化鳳長安人順治初由武進士授山西高山衛守備從征姜瓖有功累遷崇明總兵

 官擊走海賊張名振築沙隄以捍城改鎮蘇州大破鄭成功於江寕以功進太子太保左都督提督

 江南軍務授三等男世職卒贈少保諡敏壯子鼐由父廕厯官浙閩總督梁加琦三原人順