Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/165

此页尚未校对


   中進士選庶吉士以祖母年老請歸終養後官山西參議有善政任璣涇陽人順治中進士

   知滕縣行保甲清賦税邑大治擢兖州府通判改運河同知疏渠築隄運道無阻遷長蘆運使鹽政

   多所釐剔終直𨽻守道李念慈涇陽人順治中進士知直𨽻新城縣康熙十七年舉博學

   宏辭性好吟咏喜逰覽足迹幾徧天下所居曰谷口著有谷口山房集十卷王焯三原人康

   熙初進士知阜城縣行均税法豪民不敢匿賦擢刑科給事中㝷掌吏科厯僉都御史太常卿皆著

   梁鳳翔咸寕人少孤事母有孝行康熙中進士知孝感縣擢知潞安府皆有惠政又同

   縣吕大猷順治中進士厯官兵部郎中以母老乞歸侍養母殁遂不復岀居鄉清介退讓不入城市

   時稱篤行君子常日暄三原人康熙十四年慶陽土㓂作亂犯涇原攻馮家堡日暄率鄉兵

   十八人往援殺賊數十人衆寡不敵皆戰死馮家堡𫉬全李因篤富平人年十一為諸生肆

   力為古文辭尤長於詩詞歌賦康熙十七年舉博學鴻詞授翰林院檢討纂修明史㝷以母老屢疏