Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/48

此页尚未校对


  擒誅之民賴以安蔣陳錫常熟人康熙中知富平縣甫至值關輔大饑流移載道陳錫立

  岀貲煮粥以食飢者全活無算復收瘞道殣以縣境水利久廢躬行阡陌疏故玉帶直城文昌諸渠

  咸𫉬灌溉之利趙于京厯城人康熙中知臨潼縣親履隴畝勸課農桑催科不役吏胥惟用

  滚單訟庭清簡獄無罪囚力行保甲之法修臨潼縣志去任日士民涕泣追送數十里外有趙青天

  之稱乾隆十二年入祀名宦祠左觀瀾永新人乾隆中知安定縣嘉慶三年署寕陜通判教

  匪竄入時無城隍可守有説以避賊者觀瀾不可晝夜修輯輒以短木補其𨻶缺已而賊大至用大

  礮擊之礮裂被擊死而賊亦他竄子承廕亦隨營堵禦五年遇賊於夾嶺死之事  聞

  賜世襲雲𮪍尉同時有知醴泉縣陸維基縣丞葉槐均随營遇賊死署寕陜鎮總兵甘肅韓自昌禦

  賊于洋縣之月亮坪陣亡左營守備河曲秦繼昌亦死之楊之震平利人由行伍任江口營

  叅將嘉慶十一年署寕陜鎮總兵新兵陳先倫等叛與關口營逰擊寕夏羅全亮同遇害事