Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/77

此页尚未校对


  見其母與比舍嫗同貫相連遂復奮擊賊賊乃解還其母比舍嫗遥望出哀求出又斫賊賊謂出曰

  已還卿母何為不止岀又指嫗曰此吾嫂也賊復解還之遂相扶侍客南陽建安五年北歸母不能

  步行出獨自負之鄉里士大夫嘉其孝烈欲薦州郡出曰田民不堪冠帶至魏青龍中母年百有餘

  嵗乃終出時年七十餘行喪如禮︹三國︺︹漢︺馬超茂陵人父騰漢末為征西將軍屯涼

  州後徴為衛尉超初為偏將軍領騰部曲進軍至潼關與曹操戰敗奔漢中聞先主圍劉璋於成都

  遂請降將兵到城下璋即稽首累遷驃𮪍將軍領涼州牧封𥼋鄉侯卒諡曰威從弟岱位至平北將

  射援扶風人其先本姓謝援少有名行丞相亮以為祭酒馬鈞扶風人巧思絶世嘗

  作指南率又作翻車令童兒轉之而灌水自覆見諸葛亮連弩曰巧矣未盡善也作之可令加五倍

  ︹魏︺脂習京兆人與孔融善融被誅許中百官先與融善者莫敢收恤習獨往撫而哭之黄初

  中拜中散大夫張旣高陵人舉茂才除新豐令治為三輔第一為京兆尹招集流民興復縣邑