Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/87

此页尚未校对


   簡淡於榮利弱冠拜雍州中從事謝疾去前後十見徴辟皆不應命周文帝聞夐養高不仕備加禮

   命竟不能屈所居之宅枕帶林泉夐對翫琴書蕭然自逸明帝為詩以貽之號之曰逍遥公夐雅好

   名義虚襟善誘雖耕夫牧竪有一介可稱者皆接引之竇熾平陵人漢大鴻臚章之後性嚴

   明有謀畧少從范陽祁忻受毛詩左氏春秋善𮪍射魏正光末以功拜揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)烈將軍從孝武帝西遷出

   為涇州刺史轉原州甚有政績蠕蠕侵廣武熾渡河追及大破之保定元年封鄧國公齊平進位上

   柱國隋文帝為相國百僚勸進熾自以累世受恩不肯署牋時人皆高其節楊荐寕夷人性

   廉謹喜怒不形於色永安中討賊封高邑縣男文帝臨夏州補帳内都督魏孝武欲向關中荐贊成

   其計進爵清水縣子閔帝踐祚以奉使突厥稱㫖遷大將軍進爵南安郡公梁昕盩厔人從

   𠇍朱天光征討拜右將軍大中大夫文帝深賞異之除河南郡守遷東荆州刺史孝閔踐祚進驃𮪍

   大將軍開府儀同三司天和初拜工部中大夫昕性温𥙿有幹能厯官内外咸著聲稱韋瑱