Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/100

此页尚未校对


   路領安塞縣本金售堡壬子年升為縣明統志縣在府城西北四十里本隋金明縣宋安塞堡也

   敷政故城在安塞縣西南魏書地形志東夏州領上郡郡領石城因城二縣隋書地理志

   延安郡領因城縣後魏置後周廢尋又置元和志敷政縣東北至延州一百五十里本漢高奴縣地

   後魏太和初置因城縣隋開皇六年於其中置金城鎮武德二年移縣就鎮因改為金城縣天寳元

   年又改敷政唐書地理志敷政縣武德二年移治金城鎮又於東境置永州並置洛盤新昌土塠三

   貞觀四年徙州治洛源及州廢徙洛盤新昌土塠入金城寰宇記縣在延州西一百二十里元統

   志敷政縣至元六年併入安塞府志故城在縣西南一百二十里明置巡司今裁伏陸故

   城今甘泉縣治唐置屬鄜州元和志甘泉縣南至鄜州七十五里本漢雕陰縣地武德元年分洛

   交縣於伏陸城置縣取城為名天寶元年改為甘泉縣寰宇記在延州南七十一里以其泉甘美為

   名又元和志有雕陰城在縣南四十里詳見鄜州臨真故城在甘泉縣東後魏置魏書