Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/47

此页尚未校对


  魯次曰愍楚蓋不忘本也︹唐︺啖助趙州人後徙關中淹該經術天寳末調臨海尉丹陽主簿

  秩滿屏居甘疏糗善為春秋考三家短長號集傳復攝其網條為例統助卒其門人趙匡陸淳與其

  子異裒錄助所為損益纂會之號纂例李抱玉本安興貴曾孫世居河西至德二載上言

  世占涼州恥與逆臣共宗詔賜姓因徙籍京兆舉族以李為氏廣德中厯兵部尚書同平章事河西

  隴右副元帥︹宋︺种放洛陽人與母俱隱終南豹林谷之東明峯結草為廬以講習為業從

  學者甚衆淳化中屢加徴聘輒辭去高懌荆南高季興四世孫築室豹林谷從种放受業與同

  時張嶤許勃號南山三友寇準聞其名薦之不起范雍建京兆府學召懌講授諸生席間嘗數十百

  人命為大理評事懌固辭仁宗嘉其守號安素居士︹元︺吕戜河内人其父佑徙家關中戜從

  許衡學衡為國子𥙊酒舉戜為伴讀仁宗時累官翰林侍讀學士卒追封東平郡公謚文穆︹明︺

  羅性泰和人洪武初為德安同知坐事謫戍西安四方老師宿儒在西安者皆曰合吾輩所讀