Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/69

此页尚未校对


  年項羽置翟國尋屬漢復置高奴縣屬上郡後漢

  因之建安二十年郡廢晉時荒廢後屬赫連勃勃

  後魏初屬統萬鎮太和元年置徧城郡延昌二年

  置東夏州西魏廢帝三年改為延州隋開皇八年

  郡廢大業三年始治膚施縣州廢改置延安郡唐

  武徳元年復曰延州唐書地理志延州中都督府天寳元年曰

  延安郡乾元元年復曰延州屬關内道唐書方鎮表中和二

  年以延州置保塞軍節度光和元年更曰寕塞軍後又更名衞國軍五代因之五代史職

  方考延州故屬保大軍節度梁置忠義軍唐改曰彰武宋初曰延州屬陜西

  路慶厯元年分置鄜延路元祐四年升延安府