Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/102

此页尚未校对


  省太常少卿鄧常恩誕妄此招天變之尤者國師繼曉假術濟私中外切齒帝優詔答之降孜省上

  林丞常恩本寺丞繼曉革國師為民制下舉朝大悦官至山西參政虎臣麟遊人成化中以諸

  生貢入太學上言士大夫過先聖廟宜下輿馬從之省親歸會陜大饑巡撫鄭時將請賑臣齎奏陳

  饑歉狀詞激切大𫉬賑貸孝宗踐䟭將建棕棚於萬歳山備登眺臣抗疏切諫帝遣中使慰諭曰若

  言是棕棚巳毀矣尋授雲南𥔲嘉知縣張繼孟扶風人萬厯進士天唘中㩴南京御史以

  不建魏忠賢生祠削籍崇禎初起故官劾吏部尚書王水光永光嫉之出為廣西知府土司普名聲

  久亂未靖繼孟設計酖之一方遂安遷浙江鹽運使忤視鹽内官崔璘降知保寧府厯川西道副使

  張獻忠陷城不屈被殺妻賈氏亦死之本朝乾隆四十一年  賜諡節愍 劉 之勃

  鳯翔人崇禎中進士擢御史上節財六議疏陳東厰三弊帝俱納之岀按四川張獻忠陷成都欲用

  之不屈叢射而死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍楊畏知寶雞人崇禎中舉鄉