Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/113

此页尚未校对


  陳廣祚妻張氏王士傑妻十氏劉學蛟妻柳氏稽逢春妻趙氏均嘉慶年間 旌李澣妻

  譚氏寶雞人夫亡守節嘉慶六年 旌同縣索維浦妻黄氏任璝妻楊氏張士明妻劉氏巨逢

  春妻李氏又烈婦杜浩妻鄭氏均嘉慶年間 旌剡秉懿妻王氏扶風人夫亡守

  嘉慶元年 旌同縣康繼和妻郭氏馬德宏妻蘭氏陳信妻楊氏康修巳妻劉氏張大爵妻楊氏

  白毓城妻劉氏劉乾妻馬氏准成妻李氏均嘉慶年間 旌王聰妻許氏郿縣人夫

  亡守節嘉慶十五年 旌又烈婦徐才保妻方氏并女等四人劉春母楊氏并一家七人遇賊不屈

  死嘉慶年間 旌孫莪妻田氏麟遊人夫亡守節嘉慶十八年 旌喬伯績

  妻張氏⿰氵幵 -- 汧陽人夫亡守節與同縣高雅妻蒲氏冉造妻烏氏均嘉慶年間 旌李銅

  妻魏氏隴州人夫亡守節嘉慶十一年 旌同州姚純妻韓氏李維妻張氏李安妻趙氏均

  嘉慶年間 旌