Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/21

此页尚未校对


  鬱曲如長蛇宋蘇軾詩四山之中五水之會隴關阻其

  西益門扼其南

 ︹風俗︺民厚重質直無驕惰浮靡之習修習戰備高

  尚氣力以射獵為先寰宇勤稼穡務本業俗習忠

  厚士皆儒雅

 ︹城池︺鳳翔府城周十二里有奇門四池廣三丈唐末建明景泰正徳萬厯間屢修 本朝

  乾隆十七年重修 鳳翔縣附郭岐山縣城周五里有奇門二池廣三丈元至元年間

  因唐舊址築明景泰嘉靖萬厯間屢修 本順治十四年乾隆十八年四十四年屢修寶雞

  縣城周二里七分門三池廣一丈七尺唐至德中建明景泰初拓修 本朝乾隆二十八年

  扶風縣城周四里門七西北依山東南因湋水為池明景泰元年土築崇禎十一年