Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/22

此页尚未校对


  甃甎 本朝順治十七年康熙五十三年乾隆十七年嘉慶二十年屢修郿縣城周三里門

  三城外有池元至大元年土築明萬厯初甃甎 本朝順治中修乾隆二十七年重修麟遊

  縣城周三里門三明景泰元年因舊址建天順中增築外城因山為險周九里有奇 本朝順

  治中修乾隆三十一年重修⿰氵幵 -- 汧陽縣城周三里有奇門四池廣一丈五尺明嘉靖中建

   本朝雍正七年修隴州城周五里有奇門四池廣一丈五尺明景泰初因舊址改建 本

  順治十七年乾隆二十年重修

 ︹學校︺鳳翔府學在府治東南舊在治東一里許宋慶厯中建元末徙今所明洪武四年

  入學額數二十名鳳翔縣學在縣治東南府學之西明洪武中建 本朝順治十年

  入學額數十五名岐山縣學在縣治東唐武徳中建元至元中重建明時屢修 本朝

  順治十四年康熙二十四年乾隆四十四年重修入學額數十二名寶雞縣學