Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/23

此页尚未校对


  治西元泰定中建明洪武中修入學額數十五名扶風縣學在縣治東唐大厯二年建

  宋元明時屢修 本朝順治三年嘉慶十二年重修入學額數十二名郿縣學在縣治西

  元至正初建明宏治八年徙治東嘉靖十四年復舊所 本朝康熙十年雍正十一年重修入

  學額數十二名麟遊縣學在縣治東明洪武初建 本朝康熙四十二年修入學額數八

  ⿰氵幵 -- 汧陽縣學在縣治東舊在故縣内明嘉靖中徙建今所 本朝乾隆四十五年修入

  學額數十二名隴州學在州治西南二里許舊在故城内明宣德中徙建今所 本朝順治

  十一年修入學額數十二名岐陽書院在府治東又名崇正書院本寶昌寺故址明正

  德中建書院祀周公召公太公以宋儒張載配東西廡祀名宦鄉賢鳳翔書院在鳯翔縣

  治南乾隆四年建鳳起書院在鳳翔縣乾隆三十二年建鳳鳴書院

  山縣乾隆四十四年建雞峰書院在寶雞縣乾隆八年建石鼓書院