Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/57

此页尚未校对


  縣東南四十三里次西十里又有城亦名虢城元和志虢縣北至鳯翔府三十里貞觀入年廢天授

  二年再置寰宇記縣在府南四十里今虢西有桃虢二城相去十里城之所居俗名桃虢川有路通

  漢中其城一為虢國一為虢宫明統志虢縣元省入寶雞府志故城在縣東五十里有碑記存焉

  圍川故城今扶風縣治唐置元和志扶風縣西至鳯翔府一百里本漢美陽縣地武德三

  年分岐山縣置圍川縣取今縣南津川水為名近代訛作圍貞觀八年改為扶風寰宇記後周天和

  元年置燕州於此隋末廢郿縣故城在今郿縣東北詩太雅申伯信邁王餞于郿漢書地

  理志右扶風郿縣右輔都尉治元和志縣西北至鳯翔府一百里秦縣在今縣東十五里有故城今

  縣周天和元年築在渭水南一里縣理城亦曰斜城城南當斜谷口因以為名寰宇記唐武德三年

  移縣於郇州城即今理也武功故城在郿縣東漢置縣屬右扶風後漢永平八年移置武

  功縣於故斄城此城廢元和志秦孝公作四十一縣斄武功在渭水南今郿縣地是也按舊縣境有