Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/99

此页尚未校对


  輟講於是盡棄異學嘉祐二年舉進士為雲巖令熙寕初吕公着言其有古學神宗召見問治道以

  為崇正院校書尋移疾屏居南山下終日危坐一室左右簡編俯而讀仰而思有得則識之與諸生

  講學每告以變化氣質之道其家婚喪葬祭率用先王之意而傳以今禮又論定井田宅里發斂學

  校之法吕大防薦之詔知太常禮院復以疾歸卒載學古力行為關中士人宗師世稱横渠先生著

  書號正蒙又作西銘學者至今尊其書嘉定中諡明公封郿伯從祀孔子廟庭張戩載弟第進

  士知金堂縣誠心愛人民化其德熙寕初為監察御史裏行累章論王安石亂法乞罷條例司及追

  還常平使者又劾曾公亮陳升之韓絳李定吕惠卿書數十上又詣中書爭之出知公安縣徙監司

  竹監卒於官︹金︺劉興哥虢縣人起於羣盜人呼曰熱劉元兵破西夏長驅而入關輔千

  里皆震興哥為元帥烏延都將率兵往來邠隴間屢戰屢勝故元軍猝不能東下後於清化戰死元

  兵至酹酒以弔西州耆老語之皆泣下 烏延舊作沃衍今改︹元︺王檝虢縣人仕金授副都