Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/126

此页尚未校对


  

 ︹名宦︺︹漢︺田叔陘城人𥘉爲趙王張敖郎中高帝召見與語漢廷臣無能出其右者拜爲漢中

  丁邯陽陵人世祖時遷漢中太守治有異政陳禪安漢人安帝時漢中蠻叛以禪

  爲漢中太守賊素聞其名聲卽時降服子澄有清名亦官漢中太守︹三國︺︹漢︺吕乂

  人丞相亮出軍徙爲漢中太守兼領督農供繼軍糧王平宕渠人初爲安漢將軍領漢中太守

  延熙六年拜鎮北大將軍統漢中平在北境甚著名績︹晉︺張光鍾武人永嘉中爲梁州刺

  史鄧定等抄盜進逼漢中光不能赴州止於魏興綏撫荒殘百姓悦服於是卻鎮漢中時賊黨李運

  楊武自襄陽入漢中光嬰城固守憤激成疾佐吏及百姓咸勸光退據魏興光按劍曰吾受國厚恩

  不能除寇河得退還聲絶而卒子邁多才畧有父風州人推邁權領州事與賊戰没︹南北朝︺

  ︹宋︺蕭思話南蘭陵人元嘉中爲梁南秦二州刺史氐帥楊難當宼漢中思話遣司馬簫承