Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/136

此页尚未校对


   以震仲死事聞贈朝奉大夫史次秦眉山人為大安軍教授吳㬢叛招次秦甚遽次秦遷

   延固避㬢迫之乃以石灰桐油塗兩目末生附子傅之比至目益腫次秦母年高而賢聞次秦為㬢

   所招卽命家人以疾篤馳報曦乃聽還曦誅蜀帥上其事改秩利州路主管文字安丙

   慶元間知大安軍𡻕旱民艱食丙以家財糴米數萬石以賑開禧二年程松為四川宣撫使呉曦

   副之丙陳十可憂於松言曦必誤國松不省旣而曦奏丙為隨軍轉運使居河池曦僭號稱臣於金

   丙與楊巨源李好義等誅㬢加丙知興州安撫使時方議和丙獨戒飭將士以攻為守威名甚著

   李好義下邽人開禧初為興州正將吳曦叛好義自青坊聞變亟歸謀誅之以所謀告李貴

   遣人約楊巨源等夜饗士麾衆授甲與兄好古好仁拜訣家廟入偽宫遂斬曦首馳吿安丙宣詔軍

   民好義請乘時取𨵿外四州十戰至山砦高堡七日至西和以少擊衆前無留敵金西和節度使完

   顔欽遁好義整衆而入軍民歡呼迎拜籍府庫以歸於官楊巨源益昌人為鳳州堡子原倉