Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/138

此页尚未校对


   理仙人原乃繕營壘峙芻糧比器甲開泉源守禦之規㒺不僃具尋知沔州葺理創殘招聚流散民

   皆襁負來歸後元兵自泉𨵿入衆潰城陷遂死焉曹友聞栗亭人端平中權知沔州節制

   屯戍軍馬引兵扼仙人𨵿元兵大至制置使趙彦呐檄友聞控制大安以保蜀口友聞馳書曰沔陽

   蜀之險要吾重兵在此敵有後顧憂必不能越沔陽入蜀大安無險可守豈可以平地控禦彦呐不

   從一日來速者七友聞引兵夜出遇元兵與弟萬血戰俱死贈龍圖閣學士謚曰節胡世全

   景定四年為沔州都統䕶糧運至虎象山遇元兵戰敗死之楊世威宋末為忠義副總管

   元兵破大安世威堅守魚孔隘孤壘不降詔以世威就知大安軍︹元︺暢師文南陽人至

   元間為漢中道巡行勸農副使置義倉孝民種藝法改僉本道提刑按察司事黜奸舉才咸服其公

   姚燧柳城人至元中除陜西漢中道提刑按察司副使錄囚延安逮繋詿誤皆縱釋之人服其

   王利用潞縣人大德初為興元路總管減職田租額站户之役於他郡者悉除之民甚