Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/168

此页尚未校对


  志又節婦韓鳴鶴妻雷氏均嘉慶年間 旌同縣王普妻孟氏薛漣妻劉氏劉學妻張氏周卜妻任

  氏周老三妻高氏均以苦節著又烈婦生員張皥妻李氏年三十餘夫皥為翁養子曖所殺曖逃逸

  氏痛姑孀二子俱幼夫𡨚莫伸哭泣數月抱石投江死後曖𬒳𫉬正法易子璋妻鄒

  氏留壩廳人易子坤强脅之不從為所殺嘉慶七年 旌同廳陳明璋妻唐氏割股愈姑鄉黨感

  其篤孝楊成章妻敬氏年十九夫亡苦節三十餘年卒

 ︹仙釋︺︹漢︺唐公房城固人王莽居攝二年為郡吏遇真人授以藥拔宅仙去或云李八百居

  寒泉山公房師事之 按公房後漢郡國志作公防毆陽修集古録作古昉洪适隸釋云隸法房字

  其户在側故人多不曉或作防㦯作昉皆誤︹唐︺張果梁泉人夏居豆積山冬居鸑鷟山明

  皇賜號曰通元先生︹五代︺僧子朗蜀王建時梁州大旱僧子朗具十石甕貯水身坐其

  中滅頂者凡三日雨皆霑足︹宋︺趙抱一梁泉人嘗遇一老人篋中取物餌之狀如蘆菔