Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/93

此页尚未校对


   馬城在西鄉縣西南宋白曰梁大同間於巴嶺側立東巴州治木馬縣卽此地又縣志有寨子

   城在縣西南六十里相傳漢髙祖屯兵於此唐倉城在鳳縣北水經注北川水南流逕唐

   倉城下通鑑五代周顯德二年王景等伐蜀蜀李延珪分兵出鳯州北唐倉鎮及黄花谷絶周糧道

   寰宇記梁泉縣有唐倉柵舊立倉廩至今謂之唐倉柵舊志唐倉鎮在縣北三十里威武城

   在鳳縣東北六十里五代梁貞明初蜀王建置城於此為戍守之地白馬城在沔縣西北卽

   漢陽平關也漢建安二十年曹操征張魯自散關入武都至陽平關魯使弟䘙據關横山築城十餘

   里二十二年先主謀取漢中次陽平關與夏侯淵相拒二十四年自陽平關渡沔水破於定軍山皆

   卽此宋元嘉十年氐王楊難當襲梁州攻白馬𫉬晉太守張範梁天監三年梁州刺史夏侯道遷以

   漢中降魏白馬戍主尹天寶引兵擊之敗死後魏孝昌初淳于誔行華陽郡事帶白馬戍主魏書地

   形志沔陽縣有白馬城水經注張魯治東對白馬城一名陽平關其城西帶濜水南面沔川城側二