Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/122

此页尚未校对


  立如屏風縣治枕其麓堰頭嶺在石泉縣東南五里漢江南岸漢江逕此有灘曰堰灘

  饒風嶺在石泉縣西五十里南枕漢江與漢中府西鄉縣接界險峻倚天石徑盤紆為秦楚

  蜀往來必由之路下有饒風河磨兒嶺在石泉縣西北九十里甚高險路通子午谷

  水嶺在漢陰廳西四十里連鳳凰山與石泉縣接界龍會嶺在漢陰廳西北七十里層

  峯茂林與鳳凰山相埒文筆峯在白河縣東南三里孤峯如削又有文筆峯在紫陽縣東

  南八里一峯𦊅起峭厲如筆三十六峯在紫陽縣東三十里羣峯羅立為縣境諸山之

  八里岡在平利縣西三十里岡東西凡八里故名亦名花栗岡其地山環若城水饒如

  帶明嘉靖初縣被水災議徙城於此以居民重遷不果觀音巖在洵陽縣東八里面瞰漢

  江石乳參差陳公巖在紫陽縣西五十里漢江濱舊名鐵牽灘南岸石崖壁立人不能行

  昔有鐵繩懸於崖上溯流者挽之以行年久廢壞舟人苦之 本朝順治十六年漢中沔縣人陳左