Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/50

此页尚未校对


  本朝初設守備乾隆三十七年裁設有把總分防響水堡在懷遠縣東南八十里東至歸

  德堡四十里北至大邊七十里明正統二年置成化二年尚書王復移出黒河山易名平夷堡九年

  復還響水城在山坡周三里二百一十步門二為極衝中地 本朝設都司駐守嘉慶元年裁有經

  制外委分防威武堡在懷遠縣西南四十里南至安塞縣三百里北至大邊四里地名響

  鈴塔明成化五年巡撫王鋭置堡城在山阜周二里八十步門二為極衝上地今有把總分防

  平堡在懷遠縣西南八十里東北至威武堡四十里南至延安衞屯七十里北至大邊十五里

  舊名甎營兒明成化初巡撫王鋭置城在山原周三里八十步門二為極衝中地 本朝初設守備

  乾隆四十六年裁有經制外妄分防巳上自常樂西至清平為中路建安堡在葭州北一百

  五十里北至大邊五里東至高家堡四十里西至雙山堡五十里地名崖寺子明成化十年巡撫余

  子俊增置城在山畔周二里有奇邊垣長二十里今有都司駐守高家堡在葭州北一百